Solidaritet

Ett slitet, omodernt

och bortglömt ord

försoffade relikers slagord

ordet som gått vilse

i hjärnorna på dem

som förr stod på barrikaderna

Det smakar illa

ingen vill ta det i sin mun

utbytt mot egoism

njutbart mot gommen

Kakan räcker bara till mig

jag tar den själv

medan ögat arrogant

och irriterat kastar en

blick på människospillran

Vi tärande

Oersättliga eller okunniga

beror på efterfrågan

arvode efter okunnighet

lismandet från dem

vid oersättlighet

okunniga för finansiären

alltid oersättliga för kunden

vi tärande

i offentlighetens tjänst

( Reaktion på kommunals positiva inställning till privatism)