I Rabatter av Richard Bird ges förslag på klassiska, formade och speciella rabatter och rabatter att vandra genom. (Prismas trädgårdsböcker) Till varje rabatt finns förutom vackra bilder också tydliga planteringsskisser och förteckning över alla föreslagna blommor.

Vad som dock är mycket irriterande är att växterna enbart presenteras med de latinska namnen. Att förlaget inte kompletterat med en förteckning över de svenska namnen är obegripligt och synd för boken är i övrigt mycket inspirerande.