Titeln Jord och kompost låter kanske inte så kul men boken av Harald Kratschmer är en enkel och informativ bok om hur du kommer igång med en egen kompost. (ICA bokförlag) Men komposten är bara en del av trädgårdens kretsloppsarbetet och bokens styrka är beskrivningarna över vad man gör med komposten.

Boken sätter in komposteringen i sitt sammanghang med syfte att lära ut hur man förbättrar jordstrukturen och jordens näringsinnehåll. Några kapitel ägnas också åt täckodling och gröngödsling.