Temat för kongressen är ”Ansvar och kompetens”. Ylva Thörns tal handlade mycket om detta. Hon kritiserade politikerna och arbetsgivarna för att de med sina beslut, bristande ansvar och dålig arbetsorganisation försämrar kvaliteten på den vård ,omsorg och utbildning som bedrivs.

En enkät visar att två tredjedelar av alla kommunalare inom hentjänsten har fått ta emot klagomål från de gamla och deras anhöriga på grund av att politikerna och arbetsgivarna inte tar sitt ansvar.

– Ni borde lyssna på oss, för vi vet sånt som ni inte har en susning om. Det är oss som kommuninvånarna möter, habiliteringsassistenten, barnskötaren och brandmannen, sa Ylva Thörn i sitt tal.

Hon förklarade att kommunalarna vill ta sitt ansvar för hur deras arbete ska utföras och även inför mötet med barnen, de sjuka, de gamla och deras anhöriga. Men att politiska beslut hindrar dem från att göra detta. Därför ställer Kommunal nu krav på politikerna.

– Vi brinner för kampen för välfärden och tar ansvar för mycket mer än traditionellt fackliga frågor. Vi vill kunna säga till de människor vi träffar därute att det har vänt, att politikerna har tagit sitt ansvar, och att vi gemensamt skapar en bra välfärd, sa Ylva Thörn.