Valberedningens majoritetsförslag till ny förbundsledning gick efter viss dramatik igenom.

Ylva Thörn omvaldes enhälligt till förbundets ordförande.
Enhälliga var också omvalen av Lars-Åke Almqvist till andre förbundsordförande, Lilian Hindersson till förbundssekreterare, Monica Bäckman till andre förbundssekreterare, Karl-Evert Oskarsson till förbundskassör samt Jan Sjölin till avtalsombudsman.

År 2003 går Jan Sjölin, Lilian Hindersson och Karl-Evert Oskarsson i pension.

Kongressen valde redan nu deras efterträdare. En enig kongress utsåg förbundsombudsman Håkan Petterson till ny avtalsombudsman, A-kassechef Anders Bergtröm till ny förbundskassör samt Monica Bäckman till ny förbundssekreterare.

Det fanns fyra kandidater till att i sin turefterträda Monica Bäckman på hennes nuvarande post. En av dem, avdelningsombudsman Peter Hammarin, hade dragit tillbaka sin kandidatur.

Valberedningen kunde inte enas om de tre återstående namnen, chefen för a-kassan i Stockholm, Benita Lindberg, förbundsstyrelseledamoten Hans Unander och förbundsombudsmannen Evy Eriksson. Majoriteten av valberedningen förordade den sist nämnda.

I den första valomgången med valsedlar blev Benita Lindberg utslagen. Andra valomgången prövades först med en röstmaskin men den registrerade inte alla röster så valet fick göras om med valsedlar. Med 113 röster mot 88 vann då till sist Evy Eriksson mot Hans Unander.

Det hela drog ut på tiden så länge att valen till förbundsstyrelsen först kan genomföras på tisdag.