Dessutom vill förbundet, enligt beslutet, att det ska bli möjligt att ta tjänstledigt från en fast anställning med låg sysselsättningsgrad till ett vikariat med högre sysselsättningsgrad och behålla sin a-kasseersättning.

Som regelverket ser ut i dag kan den som gör så stängas av från ersättning.

Alternativet är att säga upp sin fasta tjänst. Då medges ersättning upp till, heltid från a-kassan, enligt nuvarande regler.