Med betoning på den fackligt-politiska samverkan hälsades Göran Persson välkommen som talare vid kongressen.

Han tackade med att i sin tur säga att detta är den viktigaste fackliga kongressen. Inte bara för att Kommunal är störst utan för att kommunalarnas arbetsuppgifter är oumbärliga om samhället ska klara välfärden.

Han gav också Kommunal och övriga fackförbund beröm för att de tecknat låga löneavtal som trots att de garanterar reallöneutveckling för medlemmarna inte hotar landets finanser eller konkurrensläge.

Göran Persson talade sedan länge om behovet av och fördelen med en stor offentlig sektor. Den behövs enligt honom för att klara målet om vård, omsorg och utbildning för alla.

Men statsministern sa att den offentliga sektorn behöver utvecklas och förnyas. Den måste satsa mer på arbetsmiljön, drägliga arbetsvillkor och högre löner. Annars går det inte att rekrytera fler ungdomar att börja arbeta där.

Göran Persson slog fast att det inte längre finns ekonomiska skäl att nedrusta och spara. Nu handlar det om politisk vilja för att se till att den offentliga sektorn klarar av att rekrytera och behålla den arbetskraft som behövs.

Statsministern sa att då går det inte att samtidigt sänka skatterna som hans politiska motståndare vill.

Han varnade för att ersätta den offentliga sektorn med företag som delar ut vinst till ägarna. Däremot ska regeringen utreda möjligheten för ideella företag och organisationer att i större utsträckning bedriva vård, omsorg och utbildning.

Göran Perssons tal avbröts två gånger av applåder från ombuden. Dels när han sa att det var en marginell kostnad för samhället att erbjuda alla kommunalt anställda heltid. Och dels när han kritiserade privata företag som sparar in på personalkostnaderna för att klara konkurrensen i anbudsupphandlingarna.

Trots applåderna förklarade Kommunals ordförande Ylva Thörn på en presskonferens efteråt att förbundsledningen inte delar Göran Perssons motstånd till företag inom vård, omsorg och skola där del av vinsten delas ut till ägarna.