– Branschråden är en försöksverksamhet och det är viktigt att vi utvärderar den verksamheten först, vädjade vårdenhetschefen Elisabeth Brolin som förde förbundsstyrelsens talan i frågan.

Men på initiativ av Gunvor Fält, Norrbotten, med flera beslutade kongressen att ett nytt branschråd ska vara bildat senast 2002.

– Vi måste göra något nu för att stärka de här yrkesgrupperna. Det är oerhört viktigt att det bildas ett branschråd för hela förskoleverksamheten. Vi kan inte vänta på den utvärdering som ska göras, förklarade Gunvor Fält.

Jan Andersson, Skåne, varnade för att alla yrkesgrupper inom Kommunal nu kommer att kräva ett eget branschråd. Något som i och för sig är tanken med modellen på sikt, påpekade Elisabeth Brolin, men risken med ytterligare ett branschråd är att förbundet binder upp sig.

– Det kanske är så att det finns bättre sätt att jobba än branschråd. Det finns en risk att vi låser upp oss mot andra möjliga lösningar.
Cirka 40 000 av Kommunals medlemmar arbetar inom förskolan och skolan.