— Vi tycker att det är ett bra avtal, säger ombudsman Maith Elgstrand, Kommunal. Det gäller seriösa företag i en ny bransch. De slåss mot den svarta marknaden, där kunderna bara betalar 50, 60 kronor i timmen.

Från första juni i år finns 300 kronor per heltid att fördela i lokala förhandlingar, nästa år 250 kronor och tredje året 300 kronor. Pengarna läggs ut individuellt enligt lokala löneavtal, men var och en får minst 200 kronor per år.

Medarbetarsamtal före den individuella lönesättningen är obligatoriskt. Om facket och arbetsgivaren inte kan komma överens om hur pengarna ska fördelas, så får alla anställda på arbetsplatsen lika stor ökning.

Den gamla lägsta lönen var 12 700 kronor. Från första juni i år höjs den till 13 200, följande år till 13 400 och tredje året till 13 500.

Det finns andra förbättringar i avtalet, vilket totalt beräknas kosta 12 procent, mot Almega städ 12,7.

Semesterersättningen höjs med 0,2 procent, att jämföra med Almega städ som höjde med 0,3.

Lokalt kan årsarbetstid ge en arbetstidsförkortning på sex dagar om året, 48 timmar, mot tidigare 32, liksom hos Almega städ. Arbetsgivaren och de anställda på arbetsplatsen ska komma överens om när de lediga dagarna ska tas ut.

Tidigare fanns en lönetrappa efter anställningstid, den är borta nu. Lönerna sätts individuellt.

Personalomsättningen är stor. Därför ska material för grundutbildning och kompetensutveckling arbetas fram i samarbete mellan parterna.

Observera att hemserviceföretaget Hemfrid inte är med i Almega. Förhandlingarna med Hemfrid pågår fortfarande när detta skrivs.