Genom en stadgeändring som gör det möjligt att dela upp uppdraget på flera personer och också utse skyddsombud, hoppas förbundet lättare få medlemmarna att vilja representera facket på arbetsplatsen.

– Det viktiga är att vi har en facklig förtroendevald på varje arbetsplats, förklarade förbundssekreterare Lilian Hindersson.

Bland de övriga smärre förändringar av stadgarna som klubbades igenom kan nämnas att den första månaden för nya medlemmar blir avgiftsfri.