Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att betala endast för elevmedlemskap under hela gymnasietiden även för dem som arbetar under loven.

Som det är i dag betalar gymnasieungdomar 100 kronor om året men så fort de jobbar under loven måste de betala enligt det ordinarie avgiftssystemet.

Förbundsstyrelsen ville avslå motionen från Älvsborg i frågan men fick rungande mothugg från kongressen.

– Varför krångla till det? Låt de här ungdomarna få betala 100 kronor. Sen kan jag garantera att vi värvar dem som medlemmar i Kommunal, argumenterade Dan Gabrielsson, Skaraborg och fick medhåll från Helena Halvarsson, Dalarna och sedermera hela kongressen.

Förslagen om sänkt medlemsavgift, som en sjättedel av kongressens samtliga motioner handlar om, avhandlades och avslogs dock i rask takt utan någon egentlig debatt.

Ett yrkande från Lothar Haag, Kronoberg, om att Kommunal ständigt bör se över sina kostnader bifölls dock av förbundsstyrelsen och kongressombuden.