Framtiden är till för mig

Jag ska finna friden

Minnen finns dock kvar av dig

Bleknar mer med tiden

En vilja som idag är stark

Drömmen ska jag finna

Jag ska stå på stadig mark

Är mig själv och kvinna

Fylla det tomma med något gott

Se mig om och vakna

Jag ska inte längre ha brått

Min värdighet ska ej mera jag sakna