Jag tror att du behöver ta hjälp av en jurist för att diskutera hur du ska hantera den hållhake du tycker att din före detta man har på dig i form av banklånet. Du bör undersöka dina eventuella möjligheter till rättshjälp i samband med advokatkontakten.

Vad gäller din dotters rätt till umgänge med sin pappa kanske du kan ta hjälp av en familjerättsassistent. Hemkommunen kan ge dig närmare upplysningar om vart du skall vända dig.