Att en växt är alkaltolerant betyder att den klarar av högt ph-värde i marken. Ph 7 anses vara normalvärde för de flesta växter. Ph 8 är ett högt värde och är vanligt på bland annat Öland och Gotland med dess kalkgrund. Mycket låga ph-värden (cirka 4)) finns i våra så kallade fattigkärr. Exempel på växter som gillar kalk är många av våra orkidéer, primula och blåsippa. Men också rhododendron, hydrangea och erica klarar att odlas i ”höga” ph-värden.

När det gäller beskärning av stenfruktträd som din persika, görs den på hösten efter skörd ( augusti-september). Tidig vår och sen vinter är för mig i Stockholmstrakten mars-april.

Uttrycket JAS-beskärning har jag aldrig hört tidigare och dem jag frågat känner inte heller till uttrycket. (Någon annan, som vet?)

Man kan beskära träd och buskar året om, förutom någon vecka före och efter lövsprickningen. Under den tiden riskerar man annars att förorsaka växten stora energiförluster. Att man inte beskär under sommaren kan ju bero på att man då ofta har viktigare saker att göra och att det är svårt att se för alla löv som är i vägen. Man vill kanske inte heller störa fruktsättningen.

Barrträd (granhäckar och taxushäckar) bör inte beskäras strax innan den starka vårsolen sätter in, eftersom de då lätt får ”solbränna” med intorkning och barrförlust som följd.