De vårdanställda får från och med den 1 januari i år 550 kronor mer i månaden. Den 1 januari ska 594 kronor per anställd, läggas i en pott som ska fördelas i lokala förhandlingar. En lika stor pott ska fördelas från den 1 januari 2003.

Avtalet gäller fram till den 31 december 2003. Det ger under avtalsperioden 1 685 kronor vilket motsvarar 11,5 procent. Fördelat per månad ger det i snitt 562 kronor mer i månaden.

Löneavtalet kan sägas upp sista avtalsåret.

Dessutom införs en arbetstidsförkortning år 2002 och 2003. Då avsätts 0,5 procent av lönesumman till en timbank på 10 timmar per år.

Anställda inom ideella skolor och folkhögskolor får från den 1 januari i år en pott på 577 kronor som ska fördelas lokalt. Från den1 juni nästa år ska en pott på 620 kronor fördelas lokalt.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2003 och ger totalt 1 312 kronor vilket motsvarar cirka 9 procent. Fördelat per månad ger det i snitt lika mycket som vårdavtalet.

Även skol- och folkhögskoleavtalen innehåller en arbetstidsförkortning. Den 1 januari år 2002 avsätts 0,75 procent av lönesumman till en timbank på 14 timmar per år. Den som vill kan istället ta ut pengarna som kontant ersättning.

Ersättningen för obekväm arbetstid räknas upp med 3,5 procent från den 1 januari 2001 samt med 3,5 procent den 1 juni 2002.

För vård- och skolavtalen gäller också följande:

Arbetsgivare och fack ska under avtalsperioden stödja, följa och utveckla kompetensutvecklingen lokalt.

En gemensam arbetsgrupp bildas för att utveckla den individuella lönesättningen i avtalen.

Avtalen ska anpassas så att de följer EU-direktiv om deltids- och visstidsarbete.

Kommunal fick inte gehör för kravet att avtalet ska garantera samma yttrande- och meddelarfrihet som gäller för offentligt anställda.

Istället görs en gemensam protokollsanteckning där arbetsgivare och fack ställer sig bakom denna princip. Det har dock inte samma värde som ett avtal vid en arbetsrättslig tvist.