Samgåendet genomförs i så fall vid årsskiftet. Det gemensamma förbundet ska satsa på en etisk miljöprofil med omsorg om människor, djur och natur.

De cirka 14 000 medlemmarna i Lantarbetareförbundet kommer att bli medlemmar i Kommunal. Deras nuvarande avdelningar omvandlas till sektioner inom Kommunals avdelningar.

Lantarbetarna får en egen enhet vid Kommunals förbundskontor. Den ska bevaka deras speciella yrkesfrågor. De får också egna representanter i Kommunals förbundsledning.

Men Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn tycker att det är mer som förenar än som skiljer de båda förbunden åt. Hon säger att både kommunalarnas och lantarbetarnas verksamhet är beroende av politiska beslut.

— Där har vi likartade erfarenheter. Kommunals medlemmar är också en stor konsumentgrupp med ett starkt miljöengagemang. Tillsammans med lantarbetarna blir vi bättre på att utveckla den gröna sektorn. Det finns bara fördelar med att vi går samman, säger Ylva Thörn.

Omkring hälften av lantarbetarna arbetar inom lantbruket och cirka en tredjedel är anställda inom trädgårdsskötsel. Andra lantarbetare jobbar vid golfbanor, djurparker, ridskolor eller vid trav- och galoppbanor.