Förälskad blir man — den känslan är inget man väljer eller rår över, även om det sker på arbetsplatsen, säger Anita von Schéele, socionom och arbetsmiljökonsult.

Anita von Schéele menar att förälskelse är en del av livet, men man väljer själv om man ska låta den utvecklas. Det viktiga är att när den sker på arbetsplatsen ska man försöka hålla i sär sitt jobb och privatliv. Hanterar man sin kärlek på ett moget, genomtänkt och klokt sätt ska det inte behöva bli problem.

— Det är bra att ha en neutral attityd, att vara korrekt och inte på minsta vis favorisera den andra parten eller hans/hennes vänner.

Systembolaget har en skriven policy: uppstår det en nära relation mellan två anställda bör en av dem omplaceras. Det tycker Anita von Schéele är att gå för långt. Överhuvudtaget behöver man inte göra för stor affär av det hela. Massor av par träffas ju just på arbetsplatsen.

Men man måste vara beredd att förälskelsen syns, även om de två inblandade inte tror det utan tvärtom försöker att dölja sin kärlek. Förälskelsen leder för det mesta till spekulationer, tissel och tassel bland de andra.

— Det är bra att tänka igenom hur man ska hantera den här situtationen. Ju rakare man är, desto bättre. Att kanske säga både till chef och arbetskompisar: vi har blivit kära men det ska inte betyda något här.

Att välja att jobba på olika avdelningar kan vara bra men inte nödvändigt.

— Om det uppstår problem på en arbetsplats är det inte alls säkert att det beror på att de förälskade blivit en ”grupp” i gruppen. Det kan lika gärna tyda på att något är ”sjukt” på den arbetsplatsen sedan lång tid tillbaka. De förälskade blir utmobbade för att stämningen redan är dålig sedan tidigare på grund av andra problem, säger hon.

Däremot kan ett förhållande mellan chef och en underordnad skapa mycket problem och ont blod bland de andra, speciellt om föremålet för kärleken får speciella favörer. När ett sådant förhållande tar slut blir det för det mesta den underordnade, i regel en kvinna, som blir omplacerad eller kanske till och med får sluta.

Sedan finns det annan kategori, det är äldre ”gubbsjuka” män som kastar sina lystna blickar på unga kvinnor. De ses ofta med förakt. Likaså den kvinna som låter sig förföras av en sådan man.

I en ny bok om Sex på jobbet — en ledarskapsfråga (Ekerlids förlag) efterlyses en öppen diskussion på arbetsplatsen i dessa frågor.

Efter att ha intervjuat 40 chefer konstaterar författarna att det till och med är lättare att genomföra ett samtal som handlar om att säga upp någon än att ta i frågor som rör förälskelse. De menar att ytterst är det chefen som är ansvarig för arbetsklimatet.

Åke Östman är ambulanschef i Stockholm och har ett antal gånger fått hantera de situationer som uppstår när några anställda blir kära i varandra. Han säger det finns både för- och nackdelar.

— De som är kära mår bra och har roligt, längtar till jobbet, är glada och engagerade. Det smittar av sig på de andra. Båda har samma arbetsgivare och det gör att de utvecklar en ännu starkare lojalitet i jobbet. En fördel för paret är att de kan söka semester utan att behöva ta hänsyn till två arbetsgivare.

Men de kan också skydda varandra.

— Skulle det hända något, begås ett misstag i jobbet, är det lätt att lojaliteten till sambon blir starkare. Jag ser till att de aldrig åker i samma ambulans.