Hej Lena!
Vreden har sin tid och förlåtelsen sin. När man blivit sårad och sviken som du, är det inte lätt att förlåta. Ibland säger vi: ”Det är mänskligt att fela, gudomligt att förlåta”. Ändå ställer vi krav på oss själva som ingen människa kan leva upp till, som om vi vore Gud.

När alla sår är läkta, när vreden blommat ut, när du på allvar känner att du gått vidare¼Då kanske du kan om inte helt förlåta, så i alla fall försonas med minnet av det som hände och lämna det bakom dig.

Tillåt dig att inte orka träffa dem, precis så länge som du behöver det. Ibland kan vi bara klara av ett mycket litet steg i taget av att ”för-låta”, som ordagrant betyder ”lämna bakom sig”. En skilsmässa kan man ju aldrig riktigt lämna bakom sig, särskilt inte om man har barn tillsammans. Till-låta och för-låta hör ihop. Först behöver jag tillåta mig att känna det jag känner, för att sedan kunna lämna det bakom mig.