• Kongressen samlas vart tredje år för att bestämma vad Kommunal ska tycka om frågor som förbundet arbetar med.

• Kongressen består av 188 ombud som väljs av avdelningarna. Ombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt.

• Till kongressen kommer förslag från förbundsstyrelsen, avdelningar, sektioner och enskilda medlemmar. Alla medlemmar har rätt att väcka en motion till kongressen. Den ska först behandlas av medlemmens sektion och avdelning som ska säga vad den tycker. Därefter skickas den till förbundsstyrelsen som rekommenderar kongressen att bifalla eller avslå förslaget.

• De år det inte är kongress genomförs ett förbundsmöte. Det är som en minikongress men där genomförs inga val till förbundets ledning.