Vad det ska bli i kronor hänger på styrkan i de lokala förhandlingarna, där även marknadskrafterna i form av personalbrist, kommer att spela in.

De yrkesutbildades position är fortsatt ganska svag, vägen upp till industriarbetarnivån inte tydligt anvisad i avtalet, vilket är beklagligt. Men, den nedåtgående lönetrenden har brutits. Och förbättrade pensionsvillkor, lika rättigheter för tillfälligt anställda, arbetstidsbank, förbättringar för OSA-arbetarna, rätt att säga upp avtalet i förtid och garanterade nivåer är ljuspunkter. Vill arbetsgivarna behålla och utveckla sin personal gäller det att se avtalet som ett golv — och inte ett tak. Då kan det bli ett verkligt lyft för Kommunals lågavlönade medlemmar.