Deltider läggs om till heltider, vikarier får fasta jobb och personalen får vara med och påverka sina scheman.

— Skönt att få en anställning, spännande med det nya, säger undersköterskorna Sofie Åkerström och Majlis Svensson.

Vi sitter i samlingsrummet på äldreboendet Knektagården i Hultsfred. Kommunminister Lars-Erik Lövdén är på besök för att ta del av försöket, som ska utvärderas om några år. Alla frågor är inte lösta än, men alla är positiva så här långt.

Ett stort ansvar ligger på samordnarna Pia Rydh, tidigare Kommunals sektionsordförande och en av initiativtagarna, samt Catrin Rosenau. De ska vara i tjänst från sex på morgonen till tio på kvällen och se till att personal i de nya kortttids- och långtidspoolerna fördelas ut där de behövs.

Ett flexibelt arbetssätt är grundtanken, i korttidspoolen ska man kunna arbeta både morgon, middag, kväll och natt, mot ett extra tillägg på 2 448 kr (som inkluderar arbetstidsförkortning) för sin flexibilitet. Även i långtidspoolen betalas flexibilitet, om än lite lägre. Man kan välja mellan tid och pengar.

Vinnare är långtidsvikarier som får tillsvidareanställning och högre sysselsättningsgrad. Förlorare är outbildade ungdomar som får stå tillbaka för dem med längre tid och utbildning.

— Vi har haft fruktansvärt mycket timvikarier, nära 400 i kommunen. Det kändes som misshushållning med människor, säger Pia. Nu får fler möjlighet att försörja sig själv.

— Förtroendet för välfärdssystemet hänger på att kunna rekrytera personal till omsorgen. Offentliga sektorn har utnyttjat arbetskraften på orimliga villkor. Det som fungerade när min mamma jobbade i hemtjänsten håller inte längre, instämmer Lövdén.