— Det är kärvt, svarar Jerry Heidenbeck på Östersunds kommun på frågan hur de klarar sig med undersköterskor och vårdbiträden i sommar.

Det är ett svar som är representativt för kommunerna.

Alla som Kommunalarbetaren har varit i kontakt med tror att de kommer att klara sommaren, men de får ta till nödlösningar. De flesta tar in outbildad personal, främst på vårdbiträdesplatser men i många fall även som som vikarier för undersköterskor.

— Det vi kan se är att vi inte får in tillräckligt med utbildad personal, säger Bengt Jansson som samordnar sommarvikariaten i omsorgen i Karlstads kommun. Men han säger att det ser bättre ut än det gjorde förra året. Då kunde de se i utvärderingen av semestern att de hade anställt för många outbildade vikarier.

— Det är den verkligheten vi har fått lära oss att leva med, att vi får ta in outbildade säger Marianne Rönnqvist på socialförvaltningen i Luleå kommun.

Bengt Jansson på Karlstads kommun ser det inte som någon bra lösning på problemen att ge en hög bonus till dem som skjuter på semestern. Det skulle kanske göra att de slapp ta in så många outbildade vikarier men han anser att den ordinarie personalen behöver en riktig sommarsemester.

Jönköpings kommun har provat ett annorlunda grepp. När de har annonserat efter sommarvikarier har de talat om att också pensionärer är välkomna att söka vikariaten. Men den satsningen har inte varit så lyckosam. Samordnaren Pia Persson berättar att bara tre fyra pensionärer har svarat. Hon säger också att även om pensionärernas livserfarenhet är anledningen till att vänt sig till dem så är det erfarenhet från omsorgen som väger tyngst när vikariaten ska tillsättas.

Det är flera landsting som erbjuder sina sjuksköterskor extra betalt för att ta ut sin semester utanför den ordinarie semesterperioden. Av dem som Kommunalarbetaren har frågat är det bara Västmanlands läns landsting och Kalmar läns landsting som riktar sådana erbjudanden till undersköterskor.

I Västmanland kan undersköterskor med specialkompetens få en extra månadslön om de inte tar ut någon som helst semester under sommarmånaderna. Den som väljer att ta mindre än elva dagar kan kvittera ut en halv månadslön extra.

Personalen i Kalmar län kan få en kvarts månadslön extra för varje semestervecka de tar ut i höst i stället för i sommar. Personalchefen i södra hälso- och sjukvårdsområdet, Helena Fristorp säger att det bara blir aktuellt om alla försök att rekrytera vikarier misslyckas.

— Och så akut brist på undersköterskor har det inte varit så att det skulle vara aktuellt.

Det är ett mönster som går igen över hela landet. Landstingen har inte så stora problem att rekrytera undersköterskor, det är värre för kommunerna.

— Om man får ett jobb på länssjukhuset Ryhov så smäller det högre, säger Pia Persson på Jönköpings kommun. Det har högre status.

De flesta landstingen täcker behovet av undersköterskor och på en del håll finns det till och med ett överskott. I Karlstad, Malmö och Östersund, till exempel, har sjukhusen fler kvalificerade sökande än de kan ta emot, samtidigt som kommunerna anställer outbildade vårdbiträden som vikarier för undersköterskor.

Det är också hos kommunerna den största oron finns för hur personalsituationen ska bli i framtiden. Samtidigt som stora pensionsavgångar är att vänta bland undersköterskorna de närmsta tio åren väljer allt färre att söka sig till gymnasiernas omvårdnadsprogram.

Att sjukhusen är mer attraktiva arbetsplatser än den kommunala omsorgen är inte hela sanningen. Många sjukhus planerar sin vård så att de kan minska på personal under sommaren. Inom den kommunala omsorgen däremot är det inte lika lätt att dra ner där behovet av omsorg är detsamma oberoende av årstid.

Ett underskott av sjuksköterskor påverkar också behovet av undersköterskor. På många håll tvingas sjukhusen dra ner på verksamheten i sommar för att de inte lyckas rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor. I och med detta behöver de inte heller vikarier för alla undersköterskor som har semester.

Fotnot: Artikeln bygger på en rundringning till elva av Sveriges 21 landsting och till den största kommunen i motsvarande län.