Alla som vill ska kunna arbeta till 67 år. Men under en övergångstid gäller de avtal som redan finns — dock längst till utgången av 2002. För de flesta av Kommunals medlemmar gäller ännu avgångsskyldighet vid 65 år, regeln finns kvar i det nyligen överenskomna pensionsavtalet.

Riksdagsbeslutet innebär också en rad anpassningar av andra lagar som påverkas av den nya 67-årsregeln.