Är jag accepterad

Är jag på rätt plats

Vem bryr sig om personen

Bara man gör en bra insats

Det fattas alltid folk

I allt som tillhör vård

Men kraven är så stora

Och tonen allt för hård

En liten enkel fråga

Måste allt gå fram med K O D