Eter långa diskussioner och mycket tvekan valde avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen till slut att säga ja till medlarnas slutbud.

Det fanns ett fåtal röster emot. Diskussionerna berörde i hög grad medlemmarnas förväntningar.

Kommunal krävde ursprungligen 17,4 procent. Avtalet ger 11,4 procent, det högsta hittills på arbetsmarknaden.

— Visst kan detta avtal tyckas vara högt men vi vet att vi måste kunna betala för att behålla och rekrytera medarbetare, säger ordförandena för Kommun- och Landstingsförbundens förhandlingsdelegationer, Åke Hillman och Sören Gunnarsson.

Med i paketet finns också en pensionsuppgörelse som sjösätts om några år:

• Pensionsavgiften arbetsgivaren betalar sänks, för nyanställda, med en halv procent.

• Avgiften börjar betalas redan från 21 år istället för som nu 28 år.

Kommunal har fokus på att medlemmarnas löner allt mer släpar efter andra gruppers. Man krävde att lönenivån för kvalificerade yrkesgrupper, där gymnasial utbildning krävs, under fyra år skulle höjas till verkstadsarbetarnivå.

Särskilda pengar i det centrala avtalet, relativlönetillägg, skulle garantera ett sådant lyft var ett viktigt krav.

De kommunala arbetsgivarna har sagt nej. De har hänvisat till att fördelningen mellan personer och grupper ska bestämmas lokalt.

I det nya avtalet finns inte heller några relativlönetillägg.

Det finns allmänna skrivningar om att de här ”gruppernas relativa löneläge ska särskilt beaktas vid de lokala förhandlingarna”.

I slutskedet fick också Kommunal in ett klarläggande från medlarna om att ”det lokala utfallets storlek avgörs av de lokala parterna”.

Det ska enligt Sjölin tolkas så att lokala arbetsgivare inte ska kunna hävda att centrala avtalet är ett tak. Det är öppet för att betala mer.

— Det var det bästa vi kunde åstadkomma nu, säger Sjölin. Vi är nöjda, vår vision har inte blivit fläckad. Vi närmar oss industrin med det här avtalet.

Avtalet är på tre år men om Kommunal vill kan det omvandlas till ett tvåårsavtal.

Medlarnas första bud var när det gäller nivåerna en kopia av kommunaltjänstemännens avtal. Första året skulle exempelvis lägst 2,9 procent — 434 kr per heltidare — fördelas. Följande tre år sjönk procentsatsen.

Medlarna slutbud, som också blev avtal, är snarast en kopia av Handelanställdas avtal när det gäller lönepåslag.

För i år finns det 3,8 procent att fördela — 569 kr per heltidare. Nästa år 3,7 procent och året därpå 3,5 procent.

Avtalet ger under tre år till och med ett par tior mer än Handels och drygt 200 kronor mer än vad verkstadsarbetarna kommer att få ut, enligt de beräkningar som Kommunal presenterat.

Kommunal har i sina jämförelser räknat med att metallarnas löneglidning blir 0,8 procent per år.

Kommunalarnas löner ökar drygt hundra kronor mer än metallarnas under 2001-2002. Under 2003 minskas lönegapet med ytterliggare en dryg hundralapp. Gapet skulle då fortfarande vara två tusen kronor.

Alla anställda garanteras i det nya avtalet 250 kronor mer i månaden (räknat på heltid). För den som tjänar 15 000 kronor betyder det 1,7 procent. Mer än så får inte priserna stiga för att Kommunals målsättning att garantera reallönen för alla ska uppnås.

Lägstlönerna, för dem som fyllt 19 år, höjs med 400 kronor per år under avtalets tre år. I år blir därmed 11 600 kr.