Vet Du vad Du vill

Vet Du vad Du kan

Om styrkan är tillräckligt stark

Så är Du förmodligen en man