Aldrig någonsin har barn varit anledning
till att föräldrar skiljt sig.

Men många gånger varit en anledning till att de inte gjort det.

Lyssna gärna på vuxnas råd och förmaningar. Men tänk själv.

Genom att lyssna på andra får du kanske svar på frågor du själv har.

Önska gärna. Men glöm inte att glädjas över det du redan har.

För medelålders.

Man kan ju alltid diska medan man väntar på att det skall hända något kul!