Ole Kristian har varit patient på SABH ”sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet” i en och en halv vecka. Det kan bli någon vecka till. Han drog själv ut sin sond för fyra dagar sedan, sedan dess har han själv sugit i sig maten. Att suga tar mycket energi, det är därför Ole Kristian står still i vikt, förklarar barnskötaren Tord Andersson.

Ole Kristian är tre månader för tidigt född, hans beräknade födelsedag var i går. När han vägde bara 850 gram genomgick han en svår magoperation.

Nu är han frisk och plirar mot Tord från vågen på köksbordet.

När Tord drar ut hans ena ben för att mäta längden gnyr Ole Kristian sprött. Tord tar också huvudomfånget på honom för att se hur han växer.
— Vi var lite osäkra först, han ska matas var tredje timme. Men nu är vi glada att vi valde hemsjukvård, säger pappa Øisten Limoseth.

Vågen har familjen lånat från sjukhuset, likaså ett apnélarm att ha under madrassen i babysängen. Det är rutin för prematura barn, berättar Tord.
I morgon är det kanske en annan barnsköterska som kommer hem till Ole Kristian på Gärdet i Stockholm.

De tio barnsköterskorna/undersköterskorna och tio sjuksköterskorna på SABH, arbetar på blandschema 24 timmar om dygnet. Ingen arbetar enbart natt. Teamet servar just nu 14 barn inom en radie på 30 minuter med bil från Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Ibland åker både en sjuksköterska och en barnsköterska ut till barnet. Den ena sätter kanske dropp, den andra pratar med syskon och föräldrar. Det händer också att doktorn åker med.

En del patienter träffar nästan bara sjuksköterskan. Andra, som Ole Kristian, bara barnsköterskan.

Barnsjukvård i hemmet finns på andra håll men bara SABH har dygnetruntvård och alla specialiteter.

Att miljön är torftig beror på knappa resurser. Överläkare Emma Rylander och hennes personal är eldsjälar som har lyckats föra SABH från projekt 1998 till en permanent verksamhet i november förra året.

Meningen med SABH är att föräldrar och barn ska må bra. Men vården är också 30 procent billigare än sjukhusvård enligt en utvärdering från Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Ett kriterium för att få barnsjukvård hemma är att alternativet är en sjukhussäng. Det medicinska tillståndet måste vara stabilt och förutsägbart och föräldrarna måste kunna och vilja sköta barnet hemma.
En stor grupp patienter på SABH är för tidigt födda som Ole Kristian. Deras sjukhusvistelse kan kortas med ett par veckor.

Fyra-fem besök om dagen är vanligt, en del klarar sig med mindre plus telefonkontakt. Om det behövs är någon hos barnet dygnet runt.
Cancerbarn som genomgår hårda behandlingar kan få ta igen sig hemma mellan varven och få näring via dropp.

Döende barn kan få smärtlindring via en morfinpump som föräldrarna kan lära sig sköta.

Personalen här har mellan nio och 20 års erfarenhet av barnsjukvård.
Tord Andersson har jobbat sedan 1985 och kommer från barnintensiven.
Han tycker att arbetet här är bredare och mer självständigt. Man får följa hela vårdskeendet, ha kontakt med barnavårdscentralen, skriva in och ut barn och dokumentera.

Att barnsköterskor själva skriver ner vilka åtgärder man vidtagit är ovanligt, säger Emma Rylander. När de skulle få undervisning i dokumentation för tre år sedan var det svårt att hitta specialister, de tyckte att detta är sjuksköterskejobb.

Barnsköterskorna har delegation att sköta sonder, syrgas, inhalation, smärtstillande tabletter och sugning av övre luftvägar. De har fått undervisning tillsammans med sjuksköterskorna för att alla ska göra på samma sätt.

— På en avdelning kan man rätta varandra. Det går inte hemma, säger Emma Rylander.

Trots att utvärderingen av SABH var positiv måste personalen fortfarande gå ut till avdelningarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och propagera för barnsjukvård i hemmet.

— Var vi där för ett år sedan kan det behövas igen. Det är så stor personalgenomströmning. Ibland har de så mycket att göra att de inte tänker på det här alternativet, säger Tord Andersson.

Läs mer på http://www.sabh.nu