Kommunals yrkesgrupper finns bland dem som får minst kompetensutveckling. Förbundet försöker öppna dörrarna för medlemmarna så att de kan studera. Yrkesinriktade högskoleutbildningar finns numera bland annat i Göteborg och Linköping — och snart även i Lund. Genom projektet Lärande Lund, där Kommunal finns med i planeringsgruppen, ska fortbildning och vidareutbildning underlättas även i den akademiska världen.

Kommunals engagemang kommer att ge medlemmarna större möjligheter till personlig utveckling. Lunds universitet tänker nytt och det bådar gott för framtiden.