Båda möttes på ett representantskapsmöte i Trollhättan. På mötet betonade Ylva Thörn att privata företag visserligen ska kunna vara med och konkurrera men huvuddelen av välfärdstjänsterna ska skötas i offentlig regi och betalasviaskatter.

— Men det räcker inte med att bara säga ja eller nej till privatisering. Vi måste hantera den verklighet som redan finns och vårt uppdrag är att verka för medlemmarna i privata företag också.

Hon visade på en karta hur utbrett det ändå är med så kallade alternativa driftsformer, det vill säga att andra än kommuner och landsting driver verksamheterna. Oberoende om det är socialdemokratiskt eller borgerligt styrda kommuner.

— Förändringar sker i samhället oavsett om vi vill eller inte. Vinsterna i privatföretagen får inte bli oskäliga men företagen ska kunna återinvestera, precis som inom kommuner och landsting.

Orsaken till den här ordväxlingen i Trollhättan beror på en nyutgiven rapport som Kommunal nu är klar med, Solidaritet och valfrihet i välfärden. Den ska behandlas på Kommunals kommande kongress och vi skrev om den i nummer åtta av Kommunalarbetaren.

Den handlar om Kommunals inställning till offentlig och privat verksamhet och har nu presenterats på en rad representantskapsmöten runt om i landet. Mötena består av representanter från Kommunals sektioner och är avdelningarnas högsta beslutande organ.

Mest handlar rapporten om medborgarnas rätt att välja och påverka välfärdstjänsterna. Bland annat om att inte moderaterna ska lägga beslag på ordet valfrihet för valfrihet är viktig för alla medborgarna. Men i rapporten nämns att privata företag också ska kunna vara med och konkurrera. Och privata företag gör vinst, det kan man inte ändra på, även om det väcker heta känslor.

En ledamot i Kommunals förbundsstyrelse har reserverat sig mot vissa skrivningar i rapporten, Claes-Göran Thunberg, och han kommer från just Älvsborg.

Han menar att valfrihet är ett jättebra ord som man ska ta tillbaka från moderaterna, som snott det ordet. Han anser att det går att skapa utrymme för valfrihet och mångfald inom offentliga sektorn.

— Men privata alternativ, nej. Ingen kan inbilla mig att det inte blir ett första steg mot ett segregerat samhälle, där de rika kan köpa sig bättre välfärd. Inte ens Ylva Thörn kan få mig att tro att bolagsstämman i ett privat företag beslutar att strunta i att ge aktieägarna utdelning på vinsten och i stället återinvesterar och betalar personalen högre löner, sade han på mötet.

Han tror också att konkurrens mest innebär att spara på personal och försämra arbetsmiljön.

Ytterligare inlägg blev det, bland annat ett från Ingemar Körner, huvudskyddsombud i Bengtsfors. Han tycker att Kommunal skulle ta mycket större del i debatten mot klasskillnader och för en stark offentlig sektor. Att förbundet skulle våga vara litet mer obekvämt.
— Vi är många medlemmar med makt att påverka. Klasskillnaderna växer med förfärande hastighet. Snart räcker det med att folk öppnar munnen, ser vi på deras tänder vilken socialgrupp de tillhör.

Han pekade på att folk sliter i vården så de själva blir sjuka och mister förmågan till empati.

— Gå emot skattesänkningar och avregleringar, gå emot att vi ska välja, till exempel olika elbolag. Tala för en ökad skatt och för en offentlig sektor, då kan vi få rättvisa och få tillbaka vårt människovärde.

Han hävdade att det inte längre var facket som näringslivet är rädd för utan Attacrörelsen och att Kommunal inte skulle skämmas för att arbeta för demokratisk socialism.

Eva Andersson, undersköterska och sektionsordförande i Borås, menade att de flesta medlemmar inte vill ha privatisering och lyssnar inte facket på dem riskerar facket att dö ut.

Ylva Thörn hade i sitt tal uppmanat deltagarna på mötet att demonstrera inför första maj men Lena Eksberg, sektionsordförande och vårdbiträde i Borås, ifrågasatte på mötet var arbetarrörelsen egentligen finns och var rädd för att Kommunals rapport hjälper till med ett systemskifte och att alla skulle lusläsa rapporten.

Även Lennart Andersson , sektionsordförande i Trollhättan, uttalade liknande farhågor.

— Det är viktigt med en stark offentlig sektor till skydd för de svaga i samhället.

Men Ylva Thörn ansåg på mötet att hon och de som gjort inläggen inte åsiktsmässigt står så långt i från varandra.

— Vi värnar om offentliga sektorn men vi kan inte bortse från vad som händer och hur det ser ut idag, vare sig vi gillar läget eller inte. Vi lever i en värld där till och med multinationella företag är arbetsgivare till många av våra medlemmar. Det är inte vi som bett om upphandlingar.

Hon sade också att Kommunal försökt förena det fackliga och samhällspolitiska perspektivet. Hon saknar ett alternativ om valfrihet från det socialdemokratiska partiet.

— Vi får stå för den politiska oppositionen. Den har inte funnits där så mycket som vi velat. Vi måste starta en idédebatt om valfrihet, annars springer tiden i från oss och det blir en valfrihet på moderaternas villkor, vilket inte är någon valfrihet egentligen eftersom de inte vill ha någon kommunal omsorg överhuvudtaget.

Hon hoppas på att det socialdemokratiska partiet är beredd att ta över stafettpinnen.

— Redan 1962 talade dåvarande statsministern Tage Erlander om ett valfrihetens samhälle, att öka människors frihet att själva forma sin tillvaro.

— Politikerna ska besluta om reglerna och sanktioner för att förhindra olika behandling.

Ylva Thörn tycker att det hade varit bättre om förbundsstyrelsen hade varit enig om rapporten.

— Men det är naturligt med litet olika känslor och ordval, när det rör en så viktig fråga som offentligt/privat. Diskutera rapporten på arbetsplatserna. Det här blir vårt vägval, uppmanade hon deltagarna.