När detta skrivs är det ytterst ovisst hur det går med Kommunals lönekrav. De högst legitima önskemålen om rejäla lyft ställs emot kommunernas och landstingens invändningar: Deras snäva ekonomiska ramar och kravet på en kommunal ekonomi i balans är svåra att förena med nödvändiga lönelyft och behovet av att rekrytera personal. Staten behöver skjuta till mer pengar, konstaterar Kommunförbundet i sin senaste rapport om det ekonomiska läget. Och det kravet kan fack och arbetsgivare i den gemensamma sektorn vara helt eniga om.

FinansministerBosse Ringholm måste öppna plånboken och det av följande skäl:

1. Löneskillnaderna och inkomstklyftorna ökar. Bra, säger konservativa ekonomer, som tycker att det är nödvändigt för att människor ska få drivkrafter att påverka sin ekonomiska situation. Ja, de tycker dessutom att skillnaderna fortarande är ”orättvist små”, enligt en ny rapport.

2. Men skillnaderna har främst ökat mellan kvinnor och män och mellan offentliganställda (mest kvinnor) och privatanställda (mest män), visar rapporter från bland annat LO och Statistiska Centralbyrån, SCB. Det betyder att offentliganställda kvinnor i Kommunal har fått den sämsta löneutvecklingen, relativt sett, de har värderats lägre för varje år som gått. Enligt det konservativa argumentet skulle detta betyda att denna grupp behöver anstränga sig mer, ja, att det är nödvändigt att just offentliganställda kvinnor ska slita mer än andra och betalas sämre. Och det är ju rent nonsens! De stora löneskillnaderna (kvinnor tjänar i dag 70 procent av männens lön) är i stället en skamfläck!

3. I denna dystra verklighet växer antalet äldre, kommunerna behöver rekrytera, samtidigt som de anställda vantrivs och skulle byta jobb så fort de fick chansen.

4. Samtidigt saknar kommunerna alltså pengar, såväl till förbättringar av kvalitet som till nödvändiga lönehöjningar. Den ekonomiska krisen under 90-talet med hårdhänta besparingar och kraven på balans sätter spår. Regeringen gjorde det ekonomiskt svårare för kommunerna. De har därmed tvingat ner lönerna med aktiv inkomstpolitik, trots sin försäkran att detta är något man absolut inte vill göra!

5. Statens stora överskott består därmed till en del av kommunalarnas sänkta relativa löner. Nu är kristiden över, även i USA väntar en ny uppgång bakom dörren. Kommunal och kommunerna vill ha pengarna tillbaka.

Det är dags för skatteåterbäringen, Bosse Ringholm!