Blott den som egna tårar fällt

kan andras tårar torka