Jag förstår att du känner dig överrumplad och trampad på. Din man har ett försprång eftersom han ”tänkt och känt” detta hela hösten, medan du kanske omedvetet trängt undan de ”signaler” som han tycker sig ha sänt iväg. Du skriver att han egentligen bara ville ha tid att tänka och se hur han vill ha det med dig och du undrar om man skall acceptera detta.

Jag tycker att det är viktigt att det inte bara är han som tänker och känner efter utan att också du får tid och utrymme att tänka och känna efter hur du vill ha det med din man.