I Boden har man aktivt gått in för att stärka arbetshälsan genom att låta personalgrupperna formulera mål för hur man kan förändra arbetsrutiner och annat.

I detta arbete har KOMANCO, ett företag ägt av Kommunal medverkat. Resultaten har sedan kopplats till den hälsoenkät som karolinska Institutet har gjort.

Hittills har cirka 200 handlingplaner formulerats och dokumenterats på arbetsplatserna. Vilka som kan genomföras och vad som leder till varaktiga förändringar vet man först vid uppföljningen om ett och ett halvt år.

Men så pass mycket vet man att sjukskrivningarna inte har ökat under år 2000. På orter där man satsat mindre på förebyggande åtgärder har däremot sjuktalen stigit.