Det som vi betalar räcker inte till att betala den ersättning som går ut, säger förbundskassör Karl-Evert Oskarsson.

Överfall, rättsskyddshjälp och olycksfall på semestern är de delar som ökar mest tillsammans med bränder i det som betalas ut i försäkringsersättning.

— Överfallsskyddet i hemförsäkringen är en sådan del som många inte tänker på, säger Christer Landelius, produktchef för Folksam Hemförsäkringar.

Förra året gick 450 miljoner kronor ut i ersättning på hemförsäkringen till medlemmar i de tio LO-förbunden som ingår i försäkringen. Motsvarande summa 1997 var 401 miljoner kronor. Kommunal räknar med att behöva höja premien med tre kronor per medlem och månad till nästa år enligt förbundskassörens egen prognos. Definitivt beslut tas i november.

Förbundet gör också en total översyn av medlemsförsäkringarna under hösten.

Under förra året stod rån och överfall för cirka 60 miljoner kronor av det som betalades ut i försäkringsersättning på de fackliga försäkringarna genom Folksam. Alltså ungefär lika mycket som den beräknade slutnotan för Folksam efter Göteborgsbranden.

Rån och överfall är i dag den tredje största posten på hemförsäkringen för Folksam i pengar räknat.

— Under de senaste tio åren har sannolikheten för att råka ut för ett rån eller ett överfall, som vi kan mäta det, trefaldigats, säger Christer Landelius.

Men den överlägset kostsammaste posten i Folksams hemförsäkring är bränder. Bränderna ökar kraftigt och stod förra året för knappt 100 miljoner kronor i utbetald ersättning — en fjärdedel av de totala kostnaderna. Men då handlar det inte i första hand om hus som står i lågor, utan om kortslutningar i samband med blixtnedslag.

Eftersom försäkringen ingår i medlemsavgiften är premien en överenskommelse mellan Kommunal och Folksam. Landelius uppger att om man slår ut premien så blir det ungefär 500 kronor per år och medlem. En eventuell höjning med tre kronor i månaden skulle innebära en premie på 536 kronor.

Att döma av brev, mail och telefonsamtal pyr ett missnöje över att hemförsäkringen är obligatorisk. Och det var en het potatis när obligatoriet infördes 1997. I en medlemsomröstning där drygt 440 000 medlemmar deltog röstade drygt 40 procent mot en obligatorisk försäkring.

Skulle försäkringen vara frivillig skulle den bli dyrare eftersom alla då inte skulle vara med, vilket innebär mindre riskurval och större administrationskostnader för Folksam.

Innan försäkringen blev obligatorisk valde cirka 230 000 medlemmar att ha sin hemförsäkring via facket.