Motivet är snabbare handläggningstider och effektivare service för den enskilde. Tanken är att öppna upp för informationsutbytet mellan myndigheterna och a-kassorna så att den enskilde själv ska slippa rekvirera olika intyg för att få ut sin ersättning.

När utredningsförslaget, som ligger till grund för regeringens ställningstagande, gick ut på remiss under våren var Kommunal kritiskt. Förbundet oroades över att a-kassorna i praktiken också blir en sorts myndigheter om förslaget blir verklighet.

Därmed kan samarbetet mellan kassorna och den fackliga organisationen försvåras, skrev Kommunal i ett yttrande.

En ändring i regeringens förslag jämfört med utredningen är att a-kassornas beslut inte med automatik ska vara offentliga. Regeringen vill att besluten ska kunna sekretessprövas på samma sätt som myndighetsbeslut.

Regeringsförslaget granskas just nu av landets högsta jurister i Lagrådet. Regeringen hoppas kunna lägga en proposition före sommaren.