Färsk, färsking

som är gammal

efter en dag.

Rubrik som tar blicken till sig.

Ingress som får dig vilja

att fortsätta läsa.

Brödtext

saklig och fin

men ack så torr.

Inget eget där får du skriva

ty en färsking

skall vara torr, torr

helst utan knorr.

Sedan är det glömt

för en färsk färsking

kan då inte vara ett minne

för livet.

Färsk färsking

med livrem och skärp.

Konkret, kall

den får mig att gråta blod,

det kallas visst

nyhetsartikel.