Mer än varannan, 54 procent, av de kommunanställda är missnöjda med sitt jobb men känner ändå att de inte har någon möjlighet att ta sig därifrån. Helt nöjda är 12 procent medan 11 procent visserligen är ganska nöjda men ändå räknar med att snart byta jobb för utvecklingens skull. På väg bort är också 17 procent för att de är missnöjda och snart tänker byta jobb.

— Det är klart oroande siffror när så många är missnöjda med det jobb de har, säger Birger Eriksson, sekreterare på Kommunförbundet.

I undersökningen har 3 200 kommunanställda, i olika personalkategorier, även chefer, tillfrågats om sin syn på yrket. 800 med privata arbetsgivare har fått samma frågor, för att få en jämförelse.

De privatanställda är betydligt mer nöjda. Ungefär en fjärdedel, 27 procent, svarar att de är missnöjda men att de ändå inte ser någon möjlighet komma vidare.

Som orsak till missnöjet anger de tillfrågade i kommunerna bland annat dålig lön, små möjligheter till utveckling på arbetsplatsen, litet eller inget medbestämmande.

Resultatet av undersökningen, ska tillsammans med andra attitydfrågor, redovisas i sin helhet under våren i samband med Kommunförbundets konferenser kring personalrekrytering. Kommunförbundet vill driva på kommunerna att mer aktivt jobba med frågor kring personalrekrytering. Enligt Kommunförbundets egna beräkningar, från 1997, behöver Sveriges kommuner nyanställa 48 000 varje år för att klara de stundande pensionsavgångarna. 1999 anställdes drygt 73 000 personer men endast var tredje fick en tillsvidareanställning. Räknar man in de som timanställts minskar andelen tillsvidareanställda betydligt.

Något som drastiskt skulle kasta omkull beräkningarna är givetvis en ny lågkonjunktur.

— Då försvinner symptomen men problemen kvarstår, säger Birger Eriksson.