Uppgifterna kommer från en ny delrapport från Karolinska sjukhusets HaKul-projekt om hälsotillståndet hos anställda i kommuner och landsting. Sjuknärvaron är vanligare bland kvinnor än bland män och vanlige bland yngre än bland äldre.
Den vanligaste anledningen att gå till jobbet fast man är sjuk är att man inte har råd att stanna hemma.

I en larmrapport från TCO uppger 62 procent av tillfrågade yrkesverksamma att de gått till arbetet fast de varit sjuka.
22 procent hade tagit ut semester eller kompledigt när de varit sjuka i stället för att sjukskriva sig.

TCO:s larmrapport om ohälsan i Sverige kom samma dag som regeringen presenterarde sin vårproposition. Föreslagna förbättringar i arbetsskadeförsäkringen och för de långtidssjukskrivna är positiva, men fler åtgärder skulle ha behövts, anser TCO.

TCO:S rapport omfattar 4 114 personer i åldern 20-65 år, ungefär 200 i vart och ett av landets 21 län.

Rapporten hänvisar till en prognos från Riksförsäkringsverket (RFV). Enligt den kommer kostnaderna för sjukskrivning och rehabilitering att öka med 16 miljarder mellan år 2000 och år 2004.

Bara i år räknar RFV med en ökning på nästan 8 miljarder. Nu spenderas 100 gånger mer på ersättningar till sjukskrivningar, förtidspensioner och medicin än på förebyggande åtgärder i arbetsmiljön.

Hela rapporten kan laddas ner från: www.tco.se