På Kommunförbundet hävdar man att i stort sett alla kommuner har tecknat nya avtal för sina dagbarnvårdare sedan Bilaga F i det centrala avtalet slutade att gälla i december förra året.

Men ombudsman Orvar Dahlberg menar att det bara i Jämtland finns fler kommuner än Strömsund som inte har lyckats teckna nytt avtal. Skälen är flera. Att införa 40-timmarsvecka kan vara svårt i en glesbygdskommun med bara en dagbarnvårdare.

Föräldrar som jobbar heltid och har en timmes restid till och från jobbet kan behöva ha sitt barn hos dagbarnvårdaren i 10-11 timmar per dag. För att uppnå 40-timmarsvecka skulle det behövas två dagmammor. Det skulle bli dyrt för kommunen och arbetsmängden skulle kanske inte räcka till två heltider.

Liksom på andra håll i landet finns det också i Jämtland ett motstånd hos en del dagbarnvårdare mot ett nytt avtal med fast arbetstid och fast månadslön, uppger Orvar Dahlberg. En del kan tjäna upp till 20 000 kronor med det gamla ackordsystemet.

— Det handlar om att vara lite fiffig. Jag ser tecknandet av ett nytt avtal som en lång process. Man skulle kunna lösa en del problem genom samarbeta med förskolan. Använde man alla yrkeskategorier som finns så skulle det gå, säger Orvar Dahlberg.

I Strömsund vill politikerna helst avveckla dagbarnvårdarna och satsa på enbart förskola. Flera dagbarnvårdare kan komma att sägas upp på grund av brist på barn.