Inom Kommunal finns ett stort missnöje över hur arbetsgivare på många håll i landet praktiserar individuell lönesättning. Det saknas lokala avtal mellan fack och arbetsgivare om rimliga spelregler.

Därför lanserade Kommunal inför förra avtalsförhandlingarna, för tre år sedan, ”Nina-principen”: Om det inte finns någon lokal överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om tillämpning av lönesystem så ska lönepotten fördelas ut lika till alla.

Inför året avtalsrörelse återkom Kommunal med samma krav. Men det mesta talar för att ”Nina-principen” inte heller den här gången skrivs in i det centrala löneavtalet. De kommunala arbetsgivarna har hela tiden motsatt sig det.

Det blir ånyo Kommunals sektioner och avdelningar som får brottas med frågan i de lokala löneförhandlingarna.

Så här kommenterar Jan Sjölin:

— Antingen kan man då komma överens om en lönesättningsmodell där arbetsgivaren kommer överens med den enskilde. Det förutsätter att man är överens i kollektivavtal om hur det i så fall ska gå till.

— Eller så kör man en traditionell rak förhandlingslösning där man förhandlar om varje individs lön.

Enligt honom kommer Kommunal lokalt att bibehålla en stark position som förhandlingspart, i motsats till vad som sker inom flera tjänstemannaområden.

— Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt fördela pengarna. Han måste bli överens med facket om hur varje krona ska läggas ut.

Hur många kronor som det kommer bli att fördela återstår fortfarande att se. Bollen ligger sedan ett tag hos medlarna. Nu på fredag, eller på lördag förmiddag, förväntar han att de presenterar ett bud. Både fackets och de kommunala arbetsgivarna har kallat in sina förhandlingsdelegationer.