Har man varit utsatt för tobaksrök både hemma och på jobbet kan överrisken vara så stor som 50 procent. Tidigare undersökningar har pekat på en överrisk på 25-30 procent för hjärtinfarkt hos icke-rökare som vistas i rökiga miljöer.

I studien ingick icke-rökare mellan 45 och 70 år som drabbades av hjärtinfarkt mellan 1992 och 1994 samt kontrollpersoner av samma kön och ålder.