Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en rapport om växelvis boende där de frågat ut både barn, föräldrar och experter.

Mindre barn bor ofta kortare tid hos varje förälder, äldre barn vill stanna lägre på ett ställe innan de byter. För att det ska vara bra för barnen att flytta mellan föräldrarna krävs att relationen dem emellan inte är konfliktfylld. Föräldrarna måste vara flexibla och lyhörda för barnens behov.

Barnen ska inte behöva byta skola eller förskola för att kunna bo på två ställen.

1998 bodde sex procent av alla barn till separerade föräldrar växelvis, det är 1, 5 procent av alla barn. När föräldrarna inte bor tillsammans är det fortfarande vanligast att barnen bor hos mamman. Bara 15 procent bodde hos pappan.

Att barn bor växelvis hos föräldrarna har ökat på senare år. det är vanligare i storstäder än på landsbygden och vanligare bland tjänstemän än i arbetarfamiljer.