En sjuksköterska – kan man blott konstatera –

sköter den sjuke enligt fastställda grunder.

En undersköterska gör hemskt mycket mera,

för mirakel är ju detsamma som under.