Två och ett halvt år efter den fruktansvärda händelsen på Hisingen i Göteborg där 63 ungdomar miste sina liv och över 200 skadades är Folksam nu i färd med att betala ut de första beloppen i ersättning till de drabbade familjerna.

— Det är hemskt många inblandade och än så länge är vi bara i början när det gäller de svårt skadade, säger Staffan Tellenbach, skadekonsulent på Folksam.

De allra flesta har dock fått eller är på väg att få ersättningen från överfallsskyddet.

Av de 397 personer som befann sig i eller i anslutning till den brandhärjade festlokalen har det visat sig att 215 antingen själva hade en försäkring genom facket eller var försäkrade via sina föräldrars fackliga hemförsäkring.

Av de övriga var de flesta utan försäkringsskydd. Ett fåtal var försäkrade genom andra bolag eller hade individuella försäkringar genom Folksam.

Christer Landelius, produktchef för Folksam Hemförsäkringar, talar om ett av de största försäkringsärendena i Sverige någonsin.

— Det är i vart fall den största händelsen som berör Folksam och Hemförsäkringen. Att det här också är en stor hemförsäkringsfråga är det inte många som tänker på.

Totalt räknar Folksam med att försäkringsnotan för branden slutar på cirka 60 miljoner kronor.

Hälften av de pengarna är ersättning från överfallsskyddet. Exakt hur mycket var och en får ut i försäkringsersättning vill inte Folksam uppge av hänsyn till de drabbade. Maximalt rör det sig om en halv miljon kronor till var och en.

Dessutom ger en del andra försäkringar via facket som Fritidsförsäkringen, Barngrupplivförsäkringen och Livförsäkringen en del ersättning.

Domarna i tingsrätt och hovrätt spetsade till ärendet ytterligare ur försäkringsbolagens synvinkel. Gärningsmännen dömdes inte för uppsåt att döda utan endast för uppsåtet till själva branden. Därmed blir Folksam skyldiga att betala ut ersättning från den så kallade ansvarsförsäkringen i Hemförsäkringen.

Två av gärningsmännen var också försäkrade genom Kommunal och deras skadestånd till offren betalas delvis av Folksam.Men där finns en gräns på fem miljoner kronor per försäkrad och de pengarna kommer inte att räcka. Samtliga inblandade, även de utan försäkring, kan ställa krav gentemot Folksam, på att få ut ersättning från ansvarsförsäkringen.

Denna del riskerar att utvecklas till en rättslig tvist. Folksam hänvisar till ett utslag från Högsta domstolen i ett annat skadeståndsärende och menar att en generell ersättning på 25 000 kronor till var och en av de närmast anhöriga till de omkomna är skäligt. Ombuden för de anhöriga har krävt 100 000 kronor.

När all försäkringsersättning är reglerad, men först då, kan de inblandade vända sig till Brottsoffermyndigheten för ytterligare ersättning.

Folksam får fortfarande in skadeanmälningar som gäller branden.

— Vi får antagligen gå ut och annonsera i media. Vi är angelägna om att få in alla anspråk på ersättning så fort som möjligt, säger Staffan Tellenbach.