Kommunal har i stort sett fått igenom det krav på arbetstidsbank som förbundet drev redan i den förra avtalsrörelsen.

Alla sparade och nya semesterdagar över 25 kan sättas in i banken tillsammans med komptid. De anställda kan ta ut ledighet från arbetstidsbanken i form av längre semester, enstaka ledigheter på en timme eller mer eller som arbetstidsförkortning.

Enligt överenskommelsen ska arbetsgivarna så långt det är möjligt för verksamheten tillgodose de anställdas önskemål om ledighet från arbetstidsbanken.

Enligt Kommunal blir det en stor skillnad jämfört med i dag när anställda vill ta ut kompensationsledighet. Nu är det upp till arbetsgivarna att mer godtyckligt avgöra om sådan ledighet är möjlig att ta ut.

Regeringen utreder möjligheten att lägga ett förslag om arbetstidsbank för hela arbetsmarknaden. Kommunal och arbetsgivarna inom kommuner och landsting räknar med att deras överenskommelse blir en modell för hur ett sådant förslag kommer att se ut.

Arbetstidsbanken kostar inget i det löneutrymme som Kommunal och arbetsgivarna fortfarande förhandlar om.

Nästa fredag väntas ett första bud från medlarna om storleken på löneökningarna. Kommunals förhandlingsdelegation är inkallad hela denna helg.

Avtalsombudsman Jan Sjölin säger att nästa söndag bör det stå klart om förbundet kan träffa en uppgörelse eller om det blir nödvändigt att lägga varsel om stridsåtgärder.

Förutom arbetstidsbanken har Kommunal och arbetsgivarna redan enats om andra förändringar i de allmänna bestämmelserna. Det gäller bland annat förstärkt rätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda samt att systemet med grupp 1- och 2-anställda avskaffas.

I dagens grupp 2 finns vikarier, timavlönade och personal med korta deltider. De har fram till nu diskriminerats när det gäller pension, semestersättning och sjuklön med mera.

Läs mer här: Samma förmåner förvikarier.