Studien som är gjord i Finspångs kommun visar att jämfört med kokerskorna och städpersonalen hade matdistributörerna det betydligt stressigare vilket bland annat yttrade sig i högre medelpuls.

I takt med att fler och fler servicehus läggs ner blir det allt vanligare med så kallad matlåda.

— Det förekommer på rätt många håll och eftersom trenden är att man lägger ner servicehusen så kan man sia om att det här kommer att bli vanligare och då måste det lösas på ett sätt som gör att personalen klarar av det, säger en av rapportförfattarna Carina Bildt.

Personal från ett storkök levererar mat direkt till dörren hos de äldre. Enligt riktlinjerna från kommunen ska alla pensionärer ha sin mat någon gång mellan 11.00 och 13.00 — ett krav som visade sig omöjligt att leva upp till.

Sedan undersökningen gjordes har matdistributörerna i Finspång fått det bättre. På förslag från forskarna har bemanningen utökats med två tjänster. Det har lett till att varje matdistributör levererar cirka 40-45 matlådor per dag jämfört med 60-65 tidigare.