Den tysk-svenska familjen Strand bodde i Tyskland när nazisterna fick makten. När Dieter var sju och bomberna föll över Leipzig flyttade de till Sverige.

Nu långt efteråt vill Dieter Strand veta hur det var. Hur levde släktingarna och föräldrarna, medan nästan alla de 15 000 judarna i staden transporterades till koncentrationsläger?

Den vittbereste reportern gör en inre resa i sin nya bok Hitler och vi, en familjehistoria (Norstedts) och ger oss ett personligt perspektiv på den här tiden.