Skåneavdelningen vill att förbundet driver ärendet som ett pilotfall för att få prejudikat på att lönebidragsanställda ska behandlas lika som ordinarie personal.

— Man har kommit överens om att tillämpa beredskapsavtalet, säger Lena Andersson, ombudsman Kommunal Skåne.

Det är 4-5 personer i kommunen som med fackets goda minne gått på beredskapsavtalet i stället för de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet. Kommun och fack har haft det som praxis att betrakta de lönebidragsanställda på samma sätt som OSA-anställda, som är den grupp som beredskapsavtalet är tillämpligt på.

— Vi har betraktat det som arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Osbysektionens ordförande Mona G-B Ekman.

Enligt Ams föreskrifter ska den lönebidragsanställde ha lön och andra anställningsförmåner som är jämförbara med kollektivavtal i branschen.

Kommunal, arbetsgivaren och arbetsförmedlingen ska tillsammans gå igenom villkoren för de lönebidragsanställda i Osby. Lena Andersson ska skicka ärendet vidare till förbundet i förhoppningen att Kommunal centralt ska driva frågan vidare.

Situationen påminner en smula om hur Värmdö kommun, utanför Stockholm, konsekvent tillämpat beredskapsavtalet för personer som gått på anställningsstöd. Kommunalarbetaren skrev om fallet i nummer 5-2001. Men det finns en viktig skillnad. Lönenivån i Osby har inte legat katastrofalt mycket under kollektivavtalet på samma sätt som i Värmdö.

— Det handlar om principen att vi ska gå på rätt avtal, säger Tommy Andersson en av de lönebidragsanställda i kommunen.