Ändå stod vårdbiträdet, hennes man och pensionären varandra nära som gamla vänner och grannar och pensionären hade inga nära anhöriga.

Socialstyrelsens regler förbjuder arv och gåvor till vårdpersonal. Där nämns visserligen att det kan finnas undantag, just om det finns en nära och personlig relation utanför yrket. Men i så fall krävs att arbetsgivaren gör en utredning om saken.

Och det är den springande punkten i domen. Vårdbiträdet hade inte berättat för arbetsgivaren om testamentet, fastän hon visste att hon stod som förmånstagare. I stället litade hon på pensionären, när han sa att han kontrollerat saken.

I kommunen har något liknande fall hänt förr. I något fall hade vårdbiträdet då blivit placerad hos en annan vårdtagare än den nära vännen, i ett annat fall hade vårdbiträdet avsagt sig testamentet.

AD betonar att vårdpersonalens integritet inte får äventyras. Allmänheten får inte misstänka att vårdpersonalens arbete kan påverkas av gåvor eller andra belöningar.